Sposoby płatności i prowizje

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego ING Bank 48 1050 1416 1000 0022 6036 0066 ,

b) płatnością w systemie IAI

 

pixel